[Cập nhật giá sách ACCA 2020 – 2021]

[Cập nhật giá sách ACCA 2020 – 2021]
Hiện tại bên mình đã cập nhật bản 2021 cho 14/13 môn là: F1,2,3, F4 global, F5, F7, F8, F9, SBR, SBL, P4, P5, P7

Hiện tại các môn đã được cập nhật bao gồm:

📚 BPP: F1, F2, F3, F4 (Global) up to Aug 2021
F5, F7, F8, F9, SBL, SBR, P4, P5, P7 up to Jun 2021

📚 Kaplan: F5, F7, F8, F9, SBL, SBR up to 2019

Các môn còn lại sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ đặt hàng: 0353434474

Facebook:
https://www.facebook.com/chiasetailieuACCA/
https://tailieuaccavn.com/

#ACCA2020
#BPP2019
#Kaplan2019

Thẻ:, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *