SÁCH ACCA F7 NĂM 2021 (STUDY TEXT + REVISION KIT)

VNĐ60,000.00VNĐ420,000.00

Tài liệu ACCA F7 2021 FR Financial Reporting for exams from Sep 2020 to Jun 2021 – Study text + Revision Kit – Tài liệu ACCA

Hỗ trợ trực tuyến
Xóa

Mô tả

II. Nội dung môn học

A. Khung chuẩn mực về báo cáo tài chính

 • Yêu cầu thiết yếu về một khung chuẩn mực
 • Nguyên tắc: trọng yếu, tin cậy, có thể so sánh được, liên quan của báo cáo tài chính
 • Nguyên tắc ghi nhận và đánh giá
 • Quan điểm thương mại và pháp lý của kế toán
 • Các phương pháp thay thế
 • Quan điểm “trình bày trung thực và hợp lý”

B. Các qui định khung về báo cáo tài chính

 • Lý do phải có các qui định khung
 • Quy trình thiết lập các chuẩn mực
 • Các tổ chức đặc thù: đơn vị sự nghiệp công, tổ chức phi chính phủ…

C. Báo cáo tài chính

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Tài sản cố định hữu hình
 • Tài sản vô hình
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản tài chính và nợ tài chính
 • Thuê
 • Dự phòng, nợ tiềm tàng và tài sản tiềm tàng
 • Khấu hao tài sản
 • Thuế
 • Yêu cầu bắt buộc liên quan tới việc chuẩn bị báo cáo tài chính
 • Báo cáo hoạt động tài chính

D. Hợp nhất kinh doanh

 • Khái niệm và nguyên tắc của tập đoàn
 • Khái niệm về báo cáo tài chính hợp nhất
 • Lập báo cáo tài chính hợp nhất

E. Phân tích báo cáo tài chính

 • Hạn chế của báo cáo tài chính
 • Tính toán và giải thích các chỉ số tài chính theo nhu cầu của người sử dụng và các bên liên quan
 • Hạn chế của các kỹ thuật phân tích
 • Các tổ chức đặc thù: đơn vị sự nghiệp công, tổ chức phi chính phủ…

Thông tin bổ sung

Loại sách

Passcard, Study Text, Revision kit, Passcard, Study Text và Revision kit, Study Text, Revision kit

Gáy sách

Gáy thường, Gáy xoắn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “SÁCH ACCA F7 NĂM 2021 (STUDY TEXT + REVISION KIT)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *