ACCA F9 NĂM 2021 (STUDY TEXT + REVISION KIT)

VNĐ60,000.00VNĐ400,000.00

Tài liệu ACCA F9 2021 FM for exams from Sep 2020 to Jun 2021 – Study text + Revision Kit – Tài liệu ACCA

Hỗ trợ trực tuyến
Xóa

Mô tả

II. Nội dung môn học

A. Chức năng của quản trị tài chính

Bản chất và mục đích của quản trị tài chính
Mục tiêu tài chính và mối quan hệ với chiến lược của một tổ chức
Các bên liên quan và sự tác động đối với mục tiêu của tổ chức
Mục tiêu tài chính và các mục tiêu khác trong tổ chức phi lợi nhuận
B. Môi trường quản lý tài chính

Môi trường kinh tế đối với doanh nghiệp
Bản chất và vai trò của thị trường tài chính và tổ chức tài chính
C. Quản trị vốn lưu động

Bản chất, thành phần và tầm quan trọng của vốn lưu động
Quản lý hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản phải trả và tiền mặt
Xác định nhu cầu vốn lưu động và chiến lược huy động vốn
D. Thẩm định đầu tư

Bản chất của những quyết định đầu tư và quy trình thẩm định
Phương pháp dòng tiền phi chiết khấu
Phương pháp dòng tiền chiết khấu
phương pháp dòng tiền chiết khấu
Điều chỉnh các rủi ro và không chắc chắn trong thẩm định dự án đầu tư
Quyết định đầu tư cụ thể (thuê hay mua; thay thế tài sản, huy động vốn)
E. Tài chính doanh nghiệp

Nguồn và huy động tài chính ngắn hạn
Nguồn và huy động tài chính dài hạn
Huy động tài chính ngắn và dài hạn của các tổ chức Hồi giáo
Nguồn tài chính nội bộ và chính sách cổ tức
Xem xét cấu trúc vốn và tỷ trọng vốn vay
Tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)
F. Chi phí vốn vay

Nguồn tài chính và các chi phí liên quan
Ước tính chi phí vốn cổ phần
Ước tính chi phí nợ và các công cụ vốn khác
Ước tính chi phí vốn chung
Lý thuyết cấu trúc vốn và những cân nhắc thực tế khác
Tác động của chi phí vốn lên đầu tư
G. Định giá doanh nghiệp

Bản chất và mục đích của định giá doanh nghiệp và tài sản tài chính
Các mô hình định giá cổ phiếu
Định giá nợ và các tài sản tài chính khác
Thuyết thị trường hiệu quả (EMH) và những cân nhắc thực tế về định giá cổ phiếu
H. Quản trị rủi ro

Bản chất và các loại rủi ro, các phương pháp tiếp cận quản lý rủi ro.
Nguyên nhân chênh lệch tỷ giá và biến động mức lãi suất
Phương pháp phòng ngừa rủi ro ngoại tệ
Phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất
Tác động của lạm phát và thuế trong

Thông tin bổ sung

Trọng lượng N/A
Loại sách

Passcard, Study Text, Revision kit, Passcard, Study Text và Revision kit, Study Text, Revision kit

Gáy sách

Gáy thường, Gáy xoắn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ACCA F9 NĂM 2021 (STUDY TEXT + REVISION KIT)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *